Fotovoltaické panely

Fotovoltaické panely, Fotovoltaické panely, Fotovoltaické panely, Fotovoltaické panely, Fotovoltaické panely, Fotovoltaické panely, Fotovoltaické panely, Fotovoltaické panely ,Fotovoltaické panely, Fotovoltaické panely, Fotovoltaické panely, Fotovoltaické panely

Jaroslav Korvín - EKOsolár s.f.

Ekologické výrobky firmy EKOsolár sú prevedené na vysokej technickej a profesionálnej úrovni s návratnosťou investície v oblasti úspory energie a ochrany životného prostredia.

Fotovoltaické panely

Získajte štátnu dotáciu a ušetrite!

33

rokov skúseností

7348 m²

namontovaných kolektorov

8 krajín

medzinárodná spolupráca

Rozvoj. projekt

montáže v africkom Mozambiku

Ponuka služieb

Podľa priania zákazníka sme pripravení uspokojiť požiadavky v oblasti výroby, predaja a dodávky solárnych zariadení i jednotlivých komponentov, odbornej konzultácie až na miesto svojpomocnej montáže. Montážnu činnosť firma EKOsolár zabezpečuje formou dodávky „na kľúč“ alebo so súčinnosťou služieb zákazníka. Po uzavretí „zmluvy o dielo“ sa zákazník zaväzuje uhradiť zálohu vo výške ceny nákupu materiálu. V dostatočnom predstihu pred prevedením montážnych prác, bude pracovníkom firmy EKOSOLAR prevedený návrh technického riešenia na mieste realizácie, dohoda o termíne, návrh zaistenia dodávky a montáže, predbežná cena. 

Zákazníkovi bude účtovaná práca sadzbou dohodnutou v zmluve o dielo. Do účtovanie bude prevedené po splnení dodávky a prebratí zákazníkom na základe uzavretej zmluvy podľa skutočných nákladov na požadované služby zo strany zákazníka. V prípade nesplnenia niektorých z uvedených podmienok, bude v zákonnej lehote odstúpené zo strany dodávateľa od zmluvy. Na výrobky firmy EKOSOLAR a montážne práce je poskytovaný bezplatný servis počas 36 mesiacov, vykonávame aj po záručný servis.

Fotovoltické panely

Fotovoltické panely premieňajú slnečné žiarenie priamo na elektrickú energiu, systém fotovoltickej elektrárne sa skladá s niekoľkých panelov, poznáme systém ostrovný, sieťový a hybridný.

Pre výpočet a návrh systému je potrebné sa poradit s technikom.

Ostrovný systém

panel, konštrukcia, regulátor, kábel, batéria

Hybridný systém

panel, konštrukcia, striedač s regulátorom, kábel, batéria

LOGITEX systém

panel, konštrukcia, zásobník s DC špirálou, LX DC BOX, regulátor, kábel

Fotovoltické panely

Fotovoltické panely premieňajú slnečné žiarenie priamo na elektrickú energiu, systém fotovoltickej elektrárne sa skladá s niekoľkých panelov, poznáme systém ostrovný, sieťový a hybridný.

LOGITEX systém na ohrev vody cez DC špirálu

Pre výpočet a návrh systému je potrebné sa poradit s technikom.

Ostrovný systém

panel, konštrukcia, regulátor, kábel, batéria

Sieťový systém

panel, konštrukcia, striedač, kábe

Hybridný systém

panel, konštrukcia, striedač s regulátorom, kábel, batéria

LOGITEX systém

panel, konštrukcia, zásobník s DC špirálou, LX DC BOX, regulátor, kábel

Slnečný kolektor

Z čoho sa skladá solárny systém?
Slnečný kolektor, konštrukcia, potrubie, čerpadlová jednotka, expanzomat, zásobník, elektronický regulátor, nemrznúca zmes.

Ako navrhnúť solárny systém?
Je potrebná osobná obhliadka miesta montáže technikom. Neváhajte nás kontaktovať telefonicky alebo e-mailom.

Kotly na Biomasu

Ponúkam automatické kotle spaľujúce pelety alebo splynovacie kotle na drevo.

BIOSOLÁRNA STANICA

1. Slnečná energia a biomasa sú obnoviteľným zdrojom energie a môžu slúžiť ako hlavný zdroj pre kúrenie a ohrev TÚV v rodinných domoch a iných objektov, a všade tam, kde je potrebné znížiť spotrebu klasickej energie. Biomasa na Slovensku má veľký potenciál a je to jeden s najväčších obnoviteľných zdrojov energie.
2. Hlavné časti Biosolárnej stanice. Sú : slnečný kolektor, akumulačný zásobník, kotol na biomasu.
3. Slnečný kolektor. Používa sa slnečný kolektor TS300,TS500, APRICUS plocha kolektorov sa určí podľa objemu akumulačného zásobníku.
4. Akumulačný zásobník. Akumulačný zásobník je nádoba, kde v jednom je akumulácia tepla pre kúrenie a úžitkovú vodu. Veľkosť a označenie zásobníka je SISS 550/150, SISS 750/150,SISS 900/200, SISS 1100/250,
5. Kotol na biomasu. Tu sa môžu použiť rôzne typy kotlov, ako sú kotol na pelety , kotol na drevo. – Kotle na spaľovanie peliet sú najvhodnejšie pre rodinné domy. Pelety sa vyrábajú s drevného odpadu pilín lisovaním a svojím valcovitým tvarom pripomína granulované krmivo. Pravidelné zásobovanie od Slovenského výrobcu, kotol je plnoautomatický – Kotle na spaľovanie kusového dreva, či už vo forme polien, koreňov alebo konárov je kotol na splyňovanie. Spaľuje sa len suché drevo do 20 % vlhkosti minimálne 2 roky staré.
6. Schéma zapojenia. Je to orientačná schéma ktorá pozostáva s kompletnou inštaláciou všetkých potrebných armatúr.

7. Kotol na pelety so zásobníkom. Ja sa zastavím pri kotle na pelety, tento kotol je najvhodnejší pre vykurovanie rodinných domov. Kotle sú stavané na výkony od 7 – 24 kW a 13 – 48 kW Šnekovým dopravníkom sa dopravujú pelety zo zásobníka na ohnisko kotla. Samotný horák funguje nasledovne. V prípade, že horák dostane pokyn k štartu, alebo vznikne potreba kúriť, nasype dopravník pelety do hubice horáku a žeraviaca špirála si ju sama zapáli. Po dostatočnom rozhorení peliet, prejde horák na nastavený výkon, v ktorom zotrvá do doby kde je systém vykúrený. Potom sa horák vypne a pelety v komôrke horáku dohoria. Celý cyklus sa v prípade ďalších potrieb vždy opakuje.

Výkon kotla a ďalšia funkcia horáku sú riadené elektronickou reguláciou, ktorá umožňuje prispôsobiť chod kotla konkrétnym podmienkam celého systému. Prikladanie paliva, čistenie spaľovacej komory horáka a vyberanie popola prevádzame, jedenkrát za 1 – 14 dní, a to podľa kvality peliet. Veľkou výhodou našich kotlov na pelety je i to, že v prípade, že vyberieme s kotla horák a nahradíme ho vekom, je možné v nich kúriť i drevom. Vďaka týmto vlastnostiam sú tieto kotle rovnako komfortné čo sa týka obsluhy a úžitkových vlastností, tak ako kúrenie plynom, propán butánom či LTO. Hlavnou prednosťou je ale to, že na rozdiel od zemného plynu či LTO, spaľuje obnoviteľné zdroje energie a preto sú perspektívne

8. Palivo Pelety. Čo sú drevné pelety ? Je to palivo vyrobené z odpadu, drevných pilín špeciálnou technológiou, ktorá im dodáva stabilitu, homogenitu a vysokú trvácnosť. Tvarom sú to malé valčeky s priemerom 6 alebo 8 mm a dlhé 6 – 40 mm. To umožňuje ich kontinuálne plnoautomatické dávkovanie a bez obslužnú prevádzku na úrovni komfortu zemného plynu. Obsah popola je len 0,6 %, čo umožňuje použiť ho po spálení na bežné prihnojovanie trávnika či záhonov v záhradke. Je to palivo s výhrevnosťou 17,5 MJ/kg alebo 4,9 kWh/kg. 

Pelety sú vyrábané na Slovensku dodávané v igelitových vreciach 15 až 50 kg alebo dovoz cisternou. Uskladnenie peliet je jednoduché. Takmer na každý dom sa dá napasovať riešenie na mieru, pravidelný dovoz zabezpečí BIOMASA až k miestu odberateľa.

9. 1. Skladovanie peliet. Uskladnenie peliet je riešiteľné pre každý dom a navrhuje sa na mieru. Podzemný alebo nadzemný priestor o veľkosti 8 až 14 kubických metroch sa zmestí 5 – 9 ton drevných peliet. To je minimálne na jeden rok kúrenia. Uskladnenie vo vreciach po 15 – 50 kg. Dávkovanie do kotla je raz za týždeň nasypať manuálne do zásobníka pelety.
10. 2. Skladovanie peliet. Drevné pelety je najjednoduchšie a najlacnejšie skladovať v pivnici. Predpokladom na to je suchý a prachotesný priestor so zabudovanými dvoma 10 cm hubicami na prísun peliet s cisterny. V praxi sa osvedčila miestnosť o rozmeroch 2 x 3 m. Vďaka šikmej podlahe z dosák sa pelety zosypú do odberného plnoautomatického závitového dopravníka , ktorý ich dodá do kotla.
11. Iné možnosti spaľovania peliet. Spaľovanie peliet je možné aj v malých peciach alebo krboch, ktoré sú špeciálne upravené s plnoautomatickou prevádzkou. Výkon rozsah 2 – 13,9 kW/h. Pec s priamym výstupom tepla. Spotreba paliva od 0,7 – 2,2 Kg/h. Objem zásobníka na palivo 30 Kg. Vykurovací priestor cca 278 m3/25°C alebo 342 m3/20°C.

Prečo s nami spolupracovať?

Firma Jaroslav Korvín – EKOSOLAR s.f. prešla zložitou cestou priekopníctva a praktických skúsenosti. Pracujem na vysokej profesionálnej úrovni o čom svedčia stovky spokojných zákazníkov, v tomto trende budem pokračovať a prinášať úsporu čoraz drahšej energie do domácnosti rodinných domov, chát, chalúp, rekreačných zariadení, podnikateľských objektov.

Čerpám skúsenosti zo zahraničia čím som krok dopredu, nové technológie uvádzam na Slovensky trh. Vypracovanie a navrhnutie technológie, ušitie pre Vás na mieru je samozrejmosťou.

Novinky

Aktuality

Kontaktné informácie

SPOJTE SA S NAMI

FAKTURAČNÉ ÚDAJE