Solárna energia v Európe dosahuje rekordy. Na Slovensku stagnuje

Autor: Irena Jenčová | EURACTIV.sk

V júni a júli sa zo slnka vyrobila až desatina všetkej elektriny v Európe, čo je historický rekord. Stále je to však príliš málo na dosiahnutie klimatických cieľov Únie. Na Slovensku podiel solárnej energie za posledné štyri roky stúpol minimálne.

V Európe sa v júni a júli vyrobilo takmer 39 terawatthodín (TWh) solárnej energie, čo je nový rekord, tvrdí správa think tanku Ember. Ani tak však solárna energia nepredbehla elektrinu vyrábanú z uhlia.

Napriek tomu sú autori správy optimistickí. Ide o relatívne vysoké číslo, keďže v roku 2018 sa zo slnečnej energie vyrobilo len 28 TWh. Podľa Ember je nárast fotovoltiky v celkovom energetickom mixe výsledkom ambicióznych právnych predpisov, ktoré rozvoj slnečnej energetiky podporili.

Podiel výroby elektriny zo Slovenska však za posledné štyri roky stagnuje, uviedol think tank pre EURACTIV Slovensko.

Slovensko: Minimálny podiel solárnej energie

Podľa údajov, ktoré EURACTIV Slovensko získal od think tanku, výroba elektriny zo slnka na Slovensku sa za posledné štyri roky v rámci letnej špičky v júni a júli drží na troch percentách podielu z celkového energetického mixu.

Na to, že Slovensko bude mať problémy držať krok s európskymi trendami v rozvoji obnoviteľných zdrojov upozorňuje aj Ján Karaba zo Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a obnoviteľných zdrojov energie (SAPI).

Rozvoj slnečnej energie podľa neho spomaľujú viaceré administratívne, regulačné či technické prekážky. „Solárny boom nebude, kým štát konečne nepochopí potenciál rozvoja slnečnej energie,“ uviedol Karaba pre TASR.

Výrobcovia sú v súčasnosti povinní uhrádzať nielen vysoké pripojovacie poplatky, ale aj poplatok za prístup do siete, známy ako G-komponent. „Kvôli nesprávnej štátnej regulácii sa tak možno nebudú napĺňať slovenské plány na rozvoj obnoviteľných zdrojov energie. Ak chce Slovensko rozvoj obnoviteľnej energetiky podporiť, musí začať odstraňovaním kritických prekážok,“ upozorňuje Karaba.

Nárast nie je dostatočný ani v Únii

Európska komisia v rámci balíka politík v oblasti klímy navrhla prepracovanie pravidiel v oblasti obnoviteľnej energie. Tie rozhodujú o tom, ako rýchlo musí blok zvýšiť využívanie energie z vetra, slnka a biomasy.

Podľa návrhu by Únia ako celok mala vyrábať v roku 2030 z obnoviteľných zdrojov až 40 percent všetkej spotrebovanej energie. To je nárast takmer o 20 percent oproti roku 2019.

Najväčší nárast podielu solárnej elektriny v Európskej únii zaznamenalo Holandsko, ktoré zvýšilo za štyri roky podiel slnečnej energie na celkovej produkcii energie zo siedmych na 17 percent. Podľa údajov Ember najväčším výrobcom fotovoltickej elektriny v Európe ostáva aj v lete  2021 Nemecko, ktoré slnkom vykrylo 17 percent výroby celkovej elektrickej energie. Za nimi sa drží Španielsko so 16 percentami, nasledujú Grécko a Taliansko s 13 percentami.

Zdroj: Ember

Belgicko, ktoré sa rovnako snaží zvyšovať podiel obnoviteľných zdrojov vo svojom mixe, však oproti letu 2018 zaznamenalo pokles fotovoltiky na celkovej výrobe elektriny z deviatich na osem percent v prvých dvoch mesiacoch tohto leta.

Veľkým rozvojom solárnej energetiky prešlo Estónsko a Poľsko. Tie sa dostali z takmer nulovej výroby v roku 2018 na 5 percent v prípade Poľska a 10 percent v Estónsku.

Dodávka slnečnej energie v európskej dvadsaťsedmičke sa v rokoch 2019 a 2020 zvýšila v priemere o 14 TWh ročne. Podobný nárast je očakávaný aj v tomto roku. Pre dosiahnutie cieľa pre obnoviteľnú energiu v roku 2030 však bude potrebný ročný rast OZE viac ako zdvojnásobiť na 30 TWh ročne.

Zdieľajte tento článok